Bli medlem

Vi ønsker alle velkomne som medlem av NSSF. Alle medlemmer må betale en årlig medlemskontingent på for tiden kr. 200. For synshemmede inkluderer et medlemskap følgende:

  • Automatisk medlemskap i Norges sjakkforbund, NSF

  • Tilsendt vårt medlemsblad Sjakkpunkt

  • Rett til deltakelse i Landsturneringen (NM) for synshemmede

Du kan melde deg inn ved å sende en e-post til Odd Einar Orvik, od-ei-or@online.no der du oppgir:

  • Fullt navn

  • Postadresse

  • e-postadresse

  • Telefonnummer

  • Fødselsdato

  • Hvilke sjakkklubber du eventuelt er medlem av

Styret vil behandle din søknad så raskt som mulig.